Groepshoofden

De leden van de tuinvereniging kunnen met al hun overige vragen, opmerkingen, verzoeken of klachten in eerste instantie terecht bij de groepshoofden. Wanneer een lid het niet eens is met een groepshoofd kan hij/zij terecht bij de coördinator Groepshoofden of in laatste instantie bij het bestuur.

  • Persoonlijk: in de kantine of op de tuin
  • Schriftelijk: via de brievenbus bij de ingang van de kantine of via de postvakjes in de kantine
  • Via de mail