Er worden jaarlijks verschillende gezellige evenementen georganiseerd.
Klik op de link voor  meer informatie.

tuinmarkt1 tuinmarkt3 tuinmarkt4 tuinmarkt6

Plantendagen (6 en 7mei voor tuinders) met in achtneming de coronaregels

Oogstfeest (september)

Activiteiten