Groepshoofden

De leden van de tuinvereniging kunnen met al hun overige vragen, opmerkingen, verzoeken of klachten in eerste instantie terecht bij de groepshoofden. Wanneer een lid het niet eens is met een groepshoofd kan hij/zij terecht bij de coördinator Groepshoofden of in laatste instantie bij het bestuur.