Locatie: ATV de Rekere, Helderseweg 63A Alkmaar

Aanvang: 14:00 uur

Deelname is € 5,00 p.p. inclusief 2 consumpties.

Over te maken op NL81 RABO 0161 7136 02 t.n.v. ATV de Rekere. Inschrijving op volgorde van betaling. Aanmelding Email: ingridvanrhoon@kpnmail.nl

25 februari 2023: Lezing van Wil van Veen over ‘ecologisch tuinieren’.

Via via kwam ik in gesprek met Wil van Veen. Wil is tuinder sinds 2018 bij volkstuincomplex ‘de Hoefmolen’. Als tropisch tuinbouw expert heeft hij zeven jaar in Congo gewerkt. Met subsidie uit Nederland heeft hij met een groep anderen een tuinbouwcoöperatie, een tuinbouwschool, een proefstation, een productiebedrijf en scholen voor jongeren opgericht. Hij heeft een tuinbouwopleiding. Zijn kennis wil hij delen en daardoor geeft hij nu cursussen op de Volksuniversiteit in Alkmaar (woensdagavond Willem Blaeucollege) en lezingen op het gebied van ecologisch tuinieren. 

Ecologie is: werken volgens de wetten van de natuur. Ecologisch tuinieren deed de mens al 4000 jaar voor onze jaartelling. Dat is meer dan biologisch tuinieren, want de biologische land- en tuinbouw werkt volgens Europese wetten uit 1991. Ik kan je vertellen dat dit een interessante middag wordt, een hoop wetenswaardigheden ter voorbereiding op het komende tuinseizoen. De onderwerpen die aan de orde komen zijn Tuinplan (waar let ik op bij het maken van een tuin- en teeltplan), Bodemkennis (waar sta ik eigenlijk op?), Bemesting (Hoe werkt dat nou?)  en Preventie (hoe houd ik mijn planten gezond?)

25 maart 2023: Lezing van Gerrit Klop van DCM over ‘De bodem is de BASIS’.

Dit keer komt Gerrit Klop aan het woord. Gerrit is bodemkundig adviseur bij DCM.

De Ceuster Meststoffen NV (DCM) wil elke hobby-tuinier en professionele tuinder optimaal ondersteunen met kwalitatieve, innovatieve en milieuvriendelijke oplossingen. Zij zijn vooruitgangsdenkers met groene vingers en een groen hart. Voor DCM is de bodem de ‘BASIS’.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Voorbeelden
 • Groeivoorwaardes
 • Onderzoek
 • Bodemstructuur
 • Zuurgraad pH
 • Bodemlagen
 • Voedingselementen
 • Organische meststoffen
 • Bodemanalyse
 • Producten DCM
 • Praktijkvoorbeelden

Wij hopen je weer te mogen ontmoeten zodat je goed voorbereid aan het nieuwe tuinseizoen kan beginnen.

 

Winteractiviteiten