Hier vindt u de contactgegevens van:

Verzoeken over huisjes, kassen e.d. schriftelijk indienen d.m.v. het speciale formulier hiervoor. U kunt deze halen in de kantine of aan uw groepshoofd vragen. Deze aanvragen worden behandeld in de direct volgende vergadering.
Het bestuur vergadert maandelijks, als regel op de tweede dinsdag van de maand, van 19.30 tot 22.00 uur in de kantine.

Verder vindt u hier informatie over: