Algemeenwerk

     IMG_0014

In het Huishoudelijk Reglement staat, dat elke tuinder verplicht is werk te verrichten voor de vereniging. Dit kan in de kantine, in de winkel, of door te helpen op de plantendagen, de open dagen of op de werkochtenden. Voor elke gehuurde 100m2 ben je verplicht 6 uur werk te verzetten.

In het ” intekenboek ” (dit ligt in de Plantine) kun je noteren welke dag je wilt werken.
Op deze lijst kun je zien wie de dag begeleidt en wie er nog meer komt.
De werkgroepen worden nooit groter dan 8 man.

Naast dit systeem van intekenen en begeleid werken, zijn een aantal tuinders zelfstandig en onder eigen verantwoording werkzaamheden voor de vereniging aan het doen.
Dit systeem willen we graag gaan uitbreiden, zodat nog meer mensen zich verantwoordelijk gaan voelen voor een eigen tuingedeelte, een klus, een taak,of …….. een nieuw idée!
We zijn dus op zoek naar mensen die hier op die basis aan mee willen helpen!

Over het algemeen zijn we op de Rekere een zeer ijverig volkje, een aantal heeft wat werkuren ‘opgespaard’, maar omdat er nu zoveel duidelijk zichtbaar werk is, b.v. het instrooien van de paden met zand, is het nu een goed idee deze uren in te lossen.
Hiervoor kun je contact opnemen met de coördinator Groen, sloot en parkbeheer: Guus Aben, email mailto:parkbeheer@atvderekere.nl
Wij realiseren, dat dit voor jullie wat minder vrijheid van handelen kan geven. Toch gaan we ervan uit, dat jullie hieraan je medewerking zult geven!