Aangepaste procedure winkel in Coranatijd

Het bestuur van ATV De Rekere heeft besloten dat gegeven de huidige omstandigheden winkelcontacten vermeden moeten worden. Om de voor de tuinders noodzakelijke verkoop toch doorgang te laten vinden, is er gezocht naar alternatieve verkoopmethoden. Wij dachten dit te hebben gevonden in verkoop via internet. Op zich werkte deze methode wel maar het bleek in de praktijk zeer omslachtig en tijdrovend.

Inmiddels zijn we een kleine maand verder en tussentijds zijn we steeds bezig geweest met het aanpassen en verbeteren en van de gang van zaken in de winkel. Daarbij was het zoveel mogelijk vermijden van winkelcontacten het uitgangspunt. Wij denken nu zo ver te zijn dat we een goede mix hebben gevonden van vooral veiligheid voor zowel de klanten als de medewerkers en een efficiënte manier van verkoop. Hierdoor wordt het ook weer mogelijk om al onze klanten te verwelkomen.    

Kopen in de winkel

Het werkt vanaf nu als volgt:

  • De winkel is geopend om woensdag en zaterdag van 11.00 uur tot 14.00 uur.    
  • Op die dagen en gedurende deze uren staat ook het buitenhek open.
  • Er mag slechts 1 klant tegelijk in de winkel. De klanten moeten hier zelf op letten. 
  • Er zijn geen medewerkers in de winkel. Het wordt in feite een zelfbedieningswinkel.
  • Als klanten afdekdoek, gaas e.d. nodig hebben dan moet dat per mail besteld worden.
  • Als de klant klaar is met winkelen, wordt er afgerekend in de kantine. Mocht er bij de kassa een rij zijn, houdt ook daar dan afstand.
  • Betaal bij voorkeur per pin.
  • Verlaat het pand via de openslaande deuren bij de kassa.

Bestellen via internet

Bestellen via internet blijft mogelijk. Tuinders kunnen bestellingen doorgeven via het emailadres winkelderekere@gmail.com. Lijsten van beschikbaar pootgoed en meststoffen staan op de website van De Rekere. V.w.b. de overige zaken kan volstaan worden met aan te geven wat voor product men wil hebben zoals zaden, stokken, doek of andere hulpmiddelen. Geef daarbij wel duidelijk aan wat voor soort (zoals bij zaden), het gewicht (pootgoed en meststoffen), de hoeveelheid (b.v. bij stokken), het aantal m2 (doek en gaas), etc. je wilt bestellen. Indien er onduidelijkheid is, zal er via de mail contact opgenomen worden. Het bedrag wordt doorgemaild en na betaling kun je het op woensdag of zaterdag ophalen.

Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de situatie.

Martin Brünger

Coördinator winkel

28-04-2020

Corona-update: Winkel de Rekere