Naar aanleiding van de melding in juni 2015, dat we mogelijk aardappelziekte op het complex hebben gehad, hebben we nog eens goed gekeken naar de certificering van de pootaardappelen die bij ons op het terrein worden geplant. Ook het aanbod van pootaardappelen is daarbij tegen het licht gehouden.
Doel hiervan is dat we op een verantwoorde en gezonde manier aardappels telen.
Wettelijk zijn we verplicht wisselteelt toe te passen en gecertificeerde aardappelen te poten. De A.I.D.  of plantenziektekundige dienst kan bij overtreding hiervan  een  teeltverbod voor het gehele complex opleggen.


Om een en ander in goede banen te leiden zullen wij de tuinders die hun pootaardappelen kopen in onze eigen winkel registreren, zij die hun aardappels elders kopen moeten in onze winkel aantonen dat zij beschikken over het vereiste certificaat. Dit krijgt u (al dan niet door er om te vragen) van de pootaardappel verkoper.

Wanneer wij bij de tuinkeuring constateren, dat u geen pootaardappels in de winkel heeft gekocht en ook niet heeft aangetoond over een certificaat te beschikken, moeten de planten binnen een week na de tuinkeuring worden verwijderd. Na deze week worden zij namens het bestuur verwijderd en krijgt u hiervoor een boete. Hou dit dus goed in de gaten, het zou jammer zijn, wanneer u niet tijdig heeft gereageerd en uw aardappeloogst kwijt raakt!

Het assortiment pootaardappelen in de winkel wordt beperkt tot aardappelen die minder vatbaar zijn voor aardappelziekten. Zij die al aardappels hebben besteld via de bestellijst krijgen dit jaar nog de door hen bestelde pootaardappels. Volgend jaar wordt ook het te bestellen assortiment beperkt.
Voor komende jaren  geldt bij aardappelteelt het volgende door de Vereniging opgelegde plantschema.

V
O     2018
O
R
2017 2016 2015
Aardappelbeleid 2015-2018